Балинтови групи

Балинтовите групи са обикновено между 8 и 12 души, събират се регулярно (най- често веднъж на 2 седмици), като сесиите продължават 1.5 – 2 часа. Във всяка сесия обикновено има време за двама от лекарите да представят относително кратко случай....

Прочетете още..

Майкъл Балинт

Майкъл Балинт

Майкъл Балинт (1896 – 1970) е роден в Унгария, дипломира се като лекар с първоначални интереси в областта на биохимията, като по-късно се преориентира към психоанализата. Ученик е на известния унгарски аналитик ...

Прочетете още..

 

Насочена е към широк кръг помагащи специалисти – лекари и медицински специалисти, управители на лечебни заведения, психолози, социални работници, педагози. Основен фокус на Балинтовия подход е взаимоотоншето с пациент/клиент. Балинтовите групи са признати като ефективен метод при синдрома на изпепеляване.

Такса участие: материали от конференцията, кафе паузи, сертификат

  • 70  лева,
  • 30 лв за студенти
  • 15 лв за редовни членове на БгБО

Таксите могат да се внесат по банков път или на място

BG67UBBS80021069634930,ОББ АД.

 

Конференция на Българско Балинтово Общество

Пловдив, 13 и 14 Април 2019

Хотел Рамада Тримонциум

ПРЕЖИВЯВАНИЯТА НА ЛЕЧИТЕЛЯ! ПОЗНАВАМЕ ЛИ ЕМПАТИЯТА?

 

Събота

8.30- 9.00

Регистрация

9.00 –11.00

11.00 –11.30

Преживяванията на лечителя –
- интерпретации на взаимоотношението с пациент (клиент)
Гергана Форева, общопрактикуващ лекар
Екатерина Виткова, психолог
Ваня Балева, онкохирург
Кимон Ганев, психиатър и психотерапевт
Цвета Стоянова, психолог
Дискусия

Кафе и чай

11.30 –13.30

Демонстративна Балинтова група, Галя Петрова, психиатър и психотерапевт

13.30– 14.30

Обедна пауза

14.30- 15.30

Клинично етично консултиране, Силвия Александрова-Янкуловска, лекар, специалист по биоетика и обществено здраве

15.30 –16.00

Кафе и чай

16.00-17:30

Отчетно-изборно Общо събрание на БгБО

Неделя

9.30 – 10.30

Презентации за споделяне на опит с Балинтовия подход
Емпатия. Веселка Христова, психиатър и психотерапевт
Психодрама и Балинтов подход. Илона Горог, психолог

10.30 – 11.00

Кафе пауза

11.00 – 12.30

Групова работа – Балинт психодрама, Илона Горог

12.30 – 13.00

Обобщение и закриване