Балинтови групи

Балинтовите групи са обикновено между 8 и 12 души, събират се регулярно (най- често веднъж на 2 седмици), като сесиите продължават 1.5 – 2 часа. Във всяка сесия обикновено има време за двама от лекарите да представят относително кратко случай....

Прочетете още..

Майкъл Балинт

Майкъл Балинт

Майкъл Балинт (1896 – 1970) е роден в Унгария, дипломира се като лекар с първоначални интереси в областта на биохимията, като по-късно се преориентира към психоанализата. Ученик е на известния унгарски аналитик ...

Прочетете още..

  • Българско Балинтово общество обявява обучение за водещи на Балинтови групи

Приемане на заявки и провеждане на предварителни интервюта ще се осъществя в периода 01.11.2019 – 01.02.2020.

Стартиране на обучението е планирано за месец март 2020 при набирана на група от минимум 9 (девет) участника.

Обучението се реализира в 10 (десет) модула под формата на двудневни уикенд семинари, вкючващи теоретична и практична част. Разпределението на семинарите през годината е по договоряне, в зависимост от ритъма в групата.
Таксата за модул е 150 лв.

Балинтовият подход се фокусира върху взаимоотношенията между помагащите специалисти и техните пациенти/клиенти. Обучението е подходящо за лекари, психолози, социални работници, педагози.
За информация Гергана Форева, организационен секретар, 0889149576, gerganaforeva@gmail.com