Екатерина Виткова

Председател

Екатерина Виткова е психолог и психотерапевт в аналитично формиране. Специални интереси към Лаканианска и Юнгианска анализа. Член е на Българско общество по Лаканианска Психоанализа и член на УС на БАПО /Българска асоциация по психоонкология/. Водеща на балинтови групи с онкологични екипи и балинтови групи за супервизия на психолози към БАПО.

Д-р Гергана Форева

Секретар

Д-р Гергана Форева е лекар със специалности по вътрешни болести и обща медицина специалист по клинична психология, психотерапия и невропсихология. Главен асистент в секция Обща медицина на Медицински Университет Пловдив. Управител на Медицински Център БРОД ЕООД. Води Балинтови групи със семейни лекари и студенти по медицина.

Цвета Стоянова

Член на Управителен съвет

Цвета Стоянова е Балинтов групов лидер, детски и трудов психолог, консултант кариерно развитие GCDF, балинтов лидер, с 30 годишна професионална практика “Емпатия”, насочена към деца, млади хора, родители, педагогически специалисти и експерти от областта на човешките отношения. Специализации в областта на психодрамата, арт-терапията, фокусираната към решения терапия, балинтов подход.

Д-р Кимон Ганев

Член на Управителен съвет

Д-р Кимон Ганев е психиатър и психотерапевт. Работи в Център Динамика, на който е и клиничен директор. Преподава в областта на психопатологията и психотерапията. Освен терапевтичната работа, води индивидуална и групова супервизия. Хоноруван преподавател е в НБУ.

Д-р Георги Цигаровски

Контрольор