Д-р Вивиан Праматароф- Хамбургер, дмн

Председател

Д-р Вивиан Праматароф- Хамбургер, дмн, е специалист по АГ, психотерапия и сексуална медицина. Ръководител на Медицински център – гинекология/психотерапия/психоанализа, Мюнхен. Преподава психосоматично акушерство в Лудвиг-Максимилиан Униреситет, Мюнхен. Обучава ръководители на Балинт групи, супервизор на ръководители.

Д-р Гергана Форева

Секретар

Д-р Гергана Форева е лекар със специалности по вътрешни болести и обща медицина; специалист по клинична психология, психотерапия и невропсихология. Главен асистент в секция Обща медицина на Медицински Университет Пловдив. Управител на Медицински Център БРОД ЕООД. Води Балинтови групи със семейни лекари и студенти по медицина.

Анита Ферчева

Ковчежник

Анита Ферчева е клиничен психолог и психотерапевт. Главен асистент в Катедра по психиатрия на Медицинския Университет София и хоноруван преподавател в НБУ. Провежда курсове за следдипломна квалификация за психиатри, психолози, психиатрични сестри, клинични социални работници; специалност Клинична психология.

Д-р Кимон Ганев

Контрольор