Общо Събрание

Отчетно-изборно общо събрание  се проведе на 12.03.2016г.в Хисаря.

Можете да се запознаете с дневния ред и доклада на председателя и ковчежника.

Протоколът от събранието е публикуван в раздел документи, заедно с годишния счетоводен отчет.

На управителните органи бе гласуван втори мандат 2016-2018г. Основен акцент в работата, паралено с утвърдените Балинтови групи и семинари, ще бъде десиминирането на дейността с прякото участие на всеки член на сдружението.

Прието бе да се сформират групи насочени към различни специалисти от помагащите професии – лекари, медицински специалисти, психолози, социални работници, като се посочиха отговорници.

Решено бе да има втори семинар през годината, който да събира членовете на сдружението за обсъждания на случаи и за супервизия на водещите на Балинтови групи.

 

На 14 март 2015г се проведе Общо събрание (обява ДВ бр.6, 23.1.2015г). Отчетният доклад за 2014 г на председателя можете да видите тук.

На 15.03.2014г. в гр. Пловдив, се проведе Ежегодното Общо Събрание съвместно с Балинтов семинар.
Протокола от проведеното събрание може да видите тук.