Указания

Моля попълнете заявлението и го изпратете скaнирано на пощата на БгБО.
Членският внос в размер на 70 лв./годишно се внася на следната Банкова сметка
BG67UBBS80021069634930, ОББ АД.
В платежното нареждане като основание за плащане се впишете годината, за която плащате и името си.
Членският внос може да бъде внесен и на ръка при всеки един от членоветe на Управителния съвет.
Разходен документ се издава своевременно при изпратени от Вас данни за фактуриране също на адреса на БгБО.

Заявлението за членство може да свалите от тук: Заявление за членство