Българско Балинтово общество обявява обучение за водещи на Балинтови групи

Приемане на заявки и провеждане на предварителни интервюта ще се осъществя в периода     01.11.2019 – 01.02.2020.
Стартиране на обучението е планирано за месец март 2020 при набирана на група от минимум 9 (девет) участника.
Обучението се реализира в 10 (десет) модула под формата на двудневни уикенд семинари, вкючващи теоретична и практична част. Разпределението на семинарите през годината е по договоряне, в зависимост от ритъма в групата.
Таксата за модул е 150 лв.
Балинтовият подход се фокусира върху взаимоотношенията между помагащите специалисти и техните пациенти/клиенти. Обучението е подходящо за лекари, психолози, социални работници, педагози.
За информация Гергана Форева, организационен секретар, 0889149576, gerganaforeva@gmail.com

 

 

 

БгБО проведе своя Годишен семинар в рамките на 4-та НАУЧНА СРЕЩА ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ: ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА – ТРУДЕН ПАЦИЕНТ- ДИАГНОСТИЧНО, КОМУНИКАТИВНО И ТЕРАПЕВТИЧНО

Теоретичната част бе посветена на темата – Психосоматика, с лекция
на д-р Г. Форева
Дискусия се осъществи сред повече от 50 участника, основно общопрактикуващи лекари, включително и международни гости от Великобритания – д-р М. Харис и д-р Н. Бакстър.

 

 

 

 

 

 

 

По традиция бе сформирана и демострационна Балинтова група

Радостни сме да споделим, че обсъжданията на Балинтовия подход продължиха дълго след семинара и в множество разпалени неформални разговори.

В рамките на проект на Медински факултет на Тракийски университет Стара Загора, посветен на превенцията на професионалния дисстрес, с ръководител доц. Св. Димитрова, се проведе поредната Балинтова група.
Благодарим на Зорница за участието, хубавите снимки и публикацията в местния сайт!

На 14.03.2015г се проведе Годишен Балинтов семинар.
Бяха представени „Произход, основи и исторически контекст“ от Весела Христова, психоаналитик и
„ Защо Балинт и защо днес? Помага ли интегралната карта? от д-р Веселка Христова, психиатър и психотерапевт;
Формира се демонстративна Балинтова група, в която бе обсъден случай с последваща ползотворна дискусия.

На 01.ноември 2014 в рамките на VII Национален конгрес по психология, София, Софийски университет се проведе двучасов самостоятелен семинар на БгБО,
„Фонд за съвместни инвестиции” – водещи Весела Христова, психоаналитик и д-р Веселка Христова, психиатър и психотерапевт

На 30. октомври – 1. ноември 2014 г. в рамките на Юбилейната научна конференция – 40 години Медицински университет Плевен бе направена презентация „Общопрактикуващи лекари и Балинтови групи“, Г. Форева, З. Амбарева, Д. Милева, Л. Кирева

На Международната научна конференция – 1-ви Тракийски медицински дни, 22 и 23 май 2014, Стара Загора бе представен „Балинтовият метод като подхдод за превенция на синдорама на изпепеляване в практиката на медицинската сестра“, Св. Димитрова, Веселка Христова, Г. Форева, М. Пашова, М. Проданова

Семинар на 11.април 2014 в Стара Загора,
Обсъдени бяха темите „Синдром на професионалното изпепеляване при медици и Балинтовия подход“, Светлана Димитрова. и Гергана Форева
«Групова динамика при Балинтовия подход», Веселка Христова
Демонстрация на Балинтова група.

* На 15.03.2014г. в гр. Пловдив, се проведе Ежегодното Общо Събрание съвместно с Балинтов семинар.

* На 1.03.2014г. се проведе семинар в база Младежки дом гр. Варна.

* На 02.11.13г. в гр. Стара Загора, се проведе семинар.

* На 22.06.13г. в гр. София се проведе семинар.

* На 9.3.2013г. в гр. София се проведе семинар.

* На 8-10 юни 2012г. се проведе Международна Балинтова Конференция в гр. София

* На 26.11.11г. се проведе Балинтова конференция в МУ-София

* На 11.06.11 се проведе Балинтов семинар в МУ-София

* На 06.03.11 се проведе Балинтов семинар в гр. Пловдив

* На 27.11.10 се проведе Балинтов семинар в гр. София